Nákup kníh do školskej knižnice

 

Organizátor

Základná škola Jozefa Marčoka Dragutina

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Hložany

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.8.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

3 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

V rámci projektu zabezpečili by sa nové knihy pre školskú knižnicu na slovenskom jazyku. Do knižnice sa prostriedkami Ministerstva osvety Republiky Srbsko občas koná nákup nových kníh, ktoré su hlavne na srbskom jazyku. Potrebné je vynoviť knižničný fond ako pre tých najmladších tak i pre starších žiakov základnej školy na slovenskom jazyku. Zabezpečené by boli knihy aktuálnych slovenských autorov, knihy prózy a poézie pre deti školského veku.

Očakávaný prínos projektu

Spestrenie a skvalitnenie spôsobu nadobúdania vedomostí zo slovenského jazyka, rozvíjanie slovnej zásoby a detskej tvorivosti. Obohatenie školského knižného fondu a vytváranie aktuálnejšieho a zaujímavejšieho materiálu pre čítanie.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 000 € 500 € 6,67 € 0,33 € 0,0119 €

Žiadosť číslo 1186/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1186/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com