30 rokov úspešnej činnosti Komorného zboru Zvony zo Selenče - kniha

 

Organizátor

Komorný zbor Zvony

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.3.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

5 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zabezpečenie prostriedkov na kompletnú prípravu a vydanie knihy ku 30. výročiu pôsobenia KZ Zvony zo Selenče.

Očakávaný prínos projektu

Kniha o úspešnej práci Komorného zboru Zvony bude vzácnym svedkom doby v ktorej zbor úspešne pôsobil a ešte stále i pôsobí. Prínosom bude tým že kniha bude nie len záznamom minulosti, ale bude i motiváciou k činnosti novým budúcim speváckym zborom.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2023 - 2023: 3 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 000 € 1 500 € 100,00 € 0,60 € 0,0357 €

Žiadosť číslo 1120/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1120/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com