Rozprávkovo

 

Organizátor

Združenie Korab (cirkevná škôlka)

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Pivnica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 12.3.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

25

Počet zasiahnutých

100

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Nákup materiálu, kostýmov, rekvizitov a oživenie tradičných slovenských rozprávok pomocou divadelných inscenácií v našej skôlke.

Očakávaný prínos projektu

Očakávame, že sa táto oblasť dramaturgie u nás rozvinie a deti veľmi zaujme. Keďže sa deti učia z príkladu a pozorovania, imitujú a prijímajú informácie zrakom, očakávame, že ich reálne rozprávkové postavy budú čo mať naučiť. O tom, že sa oplatí byť spravodliví, že dobro zvíťazí a že je hodné sa za pravdu obetovať...
Očakávaný prínos projektu je určite Kvalitnejšie, zábavnejšie a zmysluplnšie priblíženie deťom určité poznatky.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2023: 29 350 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
900 € 800 € 36,00 € 9,00 € 0,0190 €

Žiadosť číslo 1061/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1061/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com