Nákup kuchynskej linky pre Matičný dom v Bielom Blate

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku - MOMS Biele Blato

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Biele Blato

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.8.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

300

Počet zasiahnutých

15 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotácia sa použije na nákup a montáž kuchynskej linky v novopostavenom matičnom dome v Bielom Blate

Očakávaný prínos projektu

Získanie adekvátnych priestorov pre spoločensko-kultúrne podujatia slovenskej národnostnej menšiny v
Srbsku za účelom zachovania a pestovania slovenského národného povedomia,

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 900 € 2 500 € 13,00 € 0,26 € 0,0595 €

Žiadosť číslo 0882/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0882/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com