Nákup technického vybavenia pre potreby MOMS Pivnica

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku - MOMS Pivnica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Pivnica, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2023 do 20.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

80

Počet zasiahnutých

1 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zabezpečenie reproduktorov pre kvalitnú realizáciu kultúrno-umeleckých a iných podujatí v organizácii MOMS Pivnica.

Očakávaný prínos projektu

Kvalitné a nehatené predvedenie a realizácia kultúrnych, kultúrno-umeleckých a iných podujatí v osade. Obohatenie činnosti MOMS Pivnica. Zvýšenie počtu aktívnych členov MOMS Pivnica. Zveľadenie spolupráce so spolkami a združeniemi pôsobiacimi v osade.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 690 € 1 100 € 21,13 € 1,13 € 0,0262 €

Žiadosť číslo 0879/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0879/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com