Naše deti-naše bohatstvo

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku - MOMS Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Dom kultúry v Selenči

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 11.2.2023 do 23.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

275

Počet zasiahnutých

275

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zabezpečenie lektúrových kníh a slovníkov ako odmeny na početných kultúrnych podujatia, ktoré sa spoluorganizujú s KUS alebo ZŠ v Selenči.

Očakávaný prínos projektu

- zachovanie slovenského materinského jazyka

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
930 € 0 € 3,38 € 3,38 € -

Žiadosť číslo 0729/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: žiadateľ nesplnil administratívne podmienky

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com