Kultúrno-umelecký program Jesenné listy

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku - MOMS Hložany

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Hložany

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.10.2023 do 31.10.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

80

Počet zasiahnutých

300

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotácia bude využitá na realizáciu 21 ročníka podujatia Jesenné listy

Očakávaný prínos projektu

Prezentácia a podpora tvorby nových slovenských lyrických melódií.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 600 € 600 € 20,00 € 5,33 € 0,0143 €

Žiadosť číslo 0624/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0624/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com