27.Festival vážnej hudby Jarné nôty - spoločný dolnozemský projekt

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku - MOMS Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 20.5.2023 do 24.6.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

70

Počet zasiahnutých

200

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie), predtlačová príprava, tlač pozvánok, plagátov, programov, diplomov, obálok CD-čiek a tlač CD-platní, doprava účastníkov, ubytovanie a stravovanie zahraničných účastníkov, strava po festivale pre všetkých účastníkov, prenájom ozvučenia, darčeky pre všetkých účastníkov.

Očakávaný prínos projektu

Podpora mladých talentov v oblasti vážnej hudby a ich zviditeľnenie prostredníctvom médií a CD-platne a
zaradenie sa do širšieho, dolnozemského kontextu, čo je dôležité vzhľadom na to, že inštrumentalisti vážnej hudby nie sú nadostač popularizovaní, na rozdiel od hudobníkov a spevákov populárnej a ľudovej hudby. Výsledkom našich snáh je aj to, že v súčasnosti je bežné, že muzicírovanie týchto mladých talentovaných inštrumentalistov zaraďujú do programov už či na otvorení Slávností, do kultúrnych programov, večierkov, vernisáží...

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 300 € 1 500 € 32,86 € 11,50 € 0,0357 €

Žiadosť číslo 0588/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0588/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com