Hľadanie jednotnej platformy pre slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí

 

Miesto realizácie

Martin, Slovensko

Kanada Kanada (150 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 26.6.2023 do 29.6.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

40

Počet zasiahnutých

250

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotacia bude urcena na financovanie konferencie, ktora by mala napomoct:
1. Upevnit vztahy a komunikaciu medzi predstavitelmi slovenskych cirkvi a zborov posobiaich v zahranici;
2. Nacrtnut nove plany ako nielen udrzat, ale hlavne podporit rozvoj novych cirkevnych zborov v zahranici;
3. Zlepsit kooperaciu medzi zahranicnymi evanjlickymi cirkevnymi zbormi a Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku.

Očakávaný prínos projektu

1. Posilniť slovenské povedomie a oživiť stretnutia evenajlickych predstavitelov z celého sveta.
2. Hľadať možnosti vytvorenie jednotnej platformy pre Slovákov-evanjelikov žijúcich v zahraničí
3. Vytvárať podmienky pre fungovanie misijných zborov najmä v prostredí veľkých miest s veľkými komunitami Slovákov – Brusel, Mníchov, Berlín, Londýn, Doublin...
4. Spolupracovať s matkocirkvou na Slovensku primárne v oblasti vzdelávania a výmenných pobytov.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
17 690 € 0 € 442,25 € 70,76 € -

Žiadosť číslo 0457/CA/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: žiadateľ nesplnil administratívne podmienky

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Kanada z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com