Medzinárodná humanitná kultúrno gastronomická súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek v Kovačici 4. ročník

 

Miesto realizácie

Kovačica, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2023 do 30.6.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

3 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Cieľom je organizácia už 4. ročníka Medzinárodných majstrovstiev vo varení a jedení halušiek. Na prvých troch ročníkoch sa zúčastnilo spolu 21 - 27 súťažných družstiev. Výnimočnosť podujatia potvrdil aj záujem diplomatov z troch zastupiteľstiev.

Očakávaný prínos projektu

Cieľom predkladaného projektu je organizácia IV. ročníka Medzinárodných majstrovstiev vo varení a jedení halušiek – a to na základe úspešných prvých dvoch ročníkov. Práve multietnicita prostredia Kovačice je významným faktorom pre vytvorenie príjemnej atmosféry účastníkov a súťažiacich z rôznych krajín a rôznych národností. Zároveň je táto kultúrna akcia významným obohatením slovenského života v prostredí významného centra Slovákov v Srbsku – v Kovačici. Ďalším cieľom predkladaného projektu je zabezpečenie účasti hostí zo Slovenska, ktorých prítomnosť je významný motivačný faktor pre Slovákov z Kovačice. V roku 2018 bola zo Slovenska pozvaná aj renomovaná porota – profesionálni kuchári a odborníci – bryndziari. Na II. ročník Majstrovstiev sme už pozvali aj spoluorganizátorov, ktorými bolo vedenie humanitnej spoločnosti Humanita pre život. Práve prítomnosť humanitnej organizácie je rovnako motivačným prvkom pre oživenie aj tejto činnosti v slovenskom prostredí Kovačice. Neodmysliteľnou súčasťou každej slovenskej akcie v Kovačici je prítomnosť folkloristov zo Slovenska. Špeciálnym hosťom Medzinárodných majstrovstiev v roku 2018 bol orchester heligonkárov Mladý heligón z Rabčíc na Orave a hosťujúca folklórna skupina Čemerňanka z Pustého Čemerného v okrese Michalovce.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 600 € 2 000 € 37,33 € 1,87 € 0,0476 €

Žiadosť číslo 0429/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0429/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com