Deň detí a Talentovej súťaže 3 ročník

 

Miesto realizácie

Marktstrasse 49 Dornbirn

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Dátum realizácie

3.6.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

40

Počet zasiahnutých

100

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Pokrytie nákladov projektu . Nákup cien pre súťažiacich, občerstvenie, prenajatie aparatúry, nákup materiálu pre deti, atď.

Očakávaný prínos projektu

Radosť detí so stretnutia sa s krajanmi ,hry, súťaže, hľadanie talentu, maľovanie a iné. Týmto dňom vyzdvihujeme deti ako následníkov a pokračovateľov nášho života a tradícií. organizovanie základov maľovania s maláriou Ivetou Jesenskou. a iné.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2023: 3 300 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 450 € 500 € 36,25 € 14,50 € 0,0100 €

Žiadosť číslo 0419/AT/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0419/AT/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rakúsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com