Školský časopis OÁZA

 

Organizátor

Základná škola hrdinu Janka Čmelíka

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Stará Pazova

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Vydanie časopisu

Očakávaný prínos projektu

Keď ide o očakávaný prínos časopisu, okrem jeho základnej informačnej funkcie, jeho vydávanie bude mať kladný vplyv na rozvoj žurnalistických zručností žiakov zapojených do redakčnej činnosti. V zmysle realizačných výstupov máme na mysli zapájanie nových detí do redakcie časopisu a rozšírenie čitateľskej sféry nášho časopisu v budúcnosti.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2023: 5 050 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
800 € 500 € 80,00 € 1,60 € 0,0119 €

Žiadosť číslo 0414/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0414/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com