Kultúrny klub – Informačný časopis Čechov a Slovákov v Rakúsku

 

Organizátor

Kulturní klub Čechu a Slováku v Rakousku

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Miesto realizácie

Rakúsko, Viedeň

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

2 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

výroba časopisu

Očakávaný prínos projektu

Cieľom časopisu je zachovanie identity a národného povedomia, posilovanie spoločných väzieb a možnosť integrácie na úrovni plnohodnotného spolunažívania. Realizačným výstupom je na základe rozšírenej dotácie posiliť a rozšíriť sloveskú časť časopisu.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 500 € 0 € 250,00 € 1,00 € -

Žiadosť číslo 0358/AT/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rakúsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com