Diania v Slovenskej Republike prostredníctvom tlače v našej knižnici

 

Miesto realizácie

Knižnica Štefana Homolu

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 23.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

1 200

Počet zasiahnutých

320

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Diania v Slovenskej Republike naša verejnosť sleduje aj prostredníctvom slovenskej tlače, ktorú knižnica odoberá pravidelne. Záujem o slovenskú tlač je veľký. Práve preto spoluprácu so Slovenskou tlačou neprerúšame. Slovenská tlač umožňuje našich čitateľov zásobiť informáciami, údajami, udalosťami už či vo svete alebo na Slovensku a to v slovenskej reči. je to prednosť tej tlače zo Slovenka. Máme čitateľov, ktorí sú našimi členami iba pre tú slovenskú tlač. Pookladáme, že aj tým spôsobom si cibríme, pestujeme materinskú reč.

Očakávaný prínos projektu

Sme kultúrna ustanovizeň-knižnica a predovšetkým nám je

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 000 € 800 € 2,50 € 9,38 € 0,0190 €

Žiadosť číslo 0041/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0041/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com