Rivista/Časopis: Slovenské ozveny/ Echi Slovacchi- Marzo 2023, Marec 2023

 

Miesto realizácie

Taliansko Taliansko (10 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.3.2023 do 31.3.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Cari amici, in allegato Vi mandiamo l'ultimo numero della nostra rivista italo-slovacca online Slovenské ozveny - Echi slovacchi – Marzo 2023 allegato PDF e YouTube

Milí priatelia, tu v prílohe Vám posielame najnovšie číslo nášho slovensko-talianskeho časopisu online Slovenské ozveny – Echi slovacchi - Marec 2023 príloha PDF a YouTube


Časopis na marec 2023


Podobné aktivity

 

Viac informácií:

https://www.youtube.com/watch?v=zuun_KHgyDQ

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Taliansko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com