Mikulášska besiedka | Nikolofeier für Kinder

 

Organizátor

Slovenský školský spolok SOVA

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Miesto realizácie

Sebastianplatz 3, 1030 Wien

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Dátum realizácie

4.12.2022

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Srdečne vás pozývame na Mikulášsku besiedku Slovenského školského spolku SOVA, ako aj na predvianočné vystúpenie divadiel MAKILE a KASIA z Bratislavy v nedeľu/ am Sonntag 4.12.2022 o / um 16.00 hod./ Uhr v divadelnej sále Komenský Schule, Sebastianplatz 3, 1030 Wien

Vstupné /Eintritt: 10,-€/osoba; členovia spolku SOVA/Vereinsmitglieder 5,-€

Vstupenky si rezervujte do 28.11.2022 mailom elena.mandik@gmail.com

Napíšte meno, telefónne číslo a počet detí! Vstupenky si možno vyzdvihnúť v pokladni divadla 1/2 hodinu pred predstavením. Po divadle vás pozývame na tradičné slovenské mikulášske občerstvenie.

 

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rakúsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com