Ukončenie rekonštrukcie budovy Slovenského kulturného centra Našice

 

Organizátor

Slovenské kultúrne centrum Našice

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

2021

Oblasť

Vzdelávanie

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2022: 141 000 €.

Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
68 800 € 0 € 0,00 € 0,00 € -

Žiadosť číslo M010/HR/2021 (M): Nepodporená

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com