216.výročie príchodu Slovákov do Padiny

 

Organizátor

Združenie karate Energia Padina

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Padina

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.7.2022 do 30.9.2022

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

5 600

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

2.1. Kultúrne podujatia

Očakávaný prínos projektu

Očakávaný prínos projektu vidíme v tom, že sa náš slovenský klub prezentuje na oslavách čím sa prispeje predovšetkým k navýšeniu kultúrno- spoločenskej hodnoty dediny a spestreniu kultúrno- spoločenského života. Prínosom projektu budú realizované podujatia, informovaná verejnosť. Prispejeme k napĺňaniu hlavného cieľa projektu.

Súčasné obdobie je charakterizované uponáhľaným, často až psychickým stresovým spôsobom života. Mladý človek je po škole unavený a obmedzovaný v prirodzených pohybových činnostiach. V protiklade k práci, ktorá zaťažuje nervový systém a zvyšuje psychickú únavu, vystupujú do popredia športové aktivity, ako prostriedok regenerácie a aktívneho odpočinku. Športový tréning sa zameriava aj na teoretické poznatky, ktorými sa idealizuje pohyb športovca . Hlavným cieľom projektu je zaradiť pohybové aktivity do života ako nenahraditeľnú súčasť a náplň voľného času detí a mládeže mesta. Realizovaním športových aktivít dochádza k obnove fyzických a psychických síl. Pomocou pohybu dochádza k upevňovaniu zdravia, zlepšovaniu telesnej zdatnosti a systémov v ľudskom tele. Pohybová činnosť prináša nové možnosti v prehĺbení a rozšírení sociálnej aktivity osobnosti spojenej s jej harmonickým telesným a duševným rozvojom. Projektom sa podporuje rozvoj mladých a nádejných talentov medzi deťmi a mladými ľuďmi a zároveň sa zmysluplne vypĺňa ich voľný čas. V neposlednom rade športové úspechy detí a mladých ľudí na krajskej i celoslosrbskej úrovni sú vzornou reprezentáciou tohto športu. Preto je súčasťou projektu nákup materialu, auta potrebného na vycestovanie na súťaže, aby sa zabezpečila kvalitatívne vyššia úroveň prípravy športovcov na súťaže.

Charakteristika projektu

Cieľom projektu je pripomenúť si významné výročie, osláviť, zaspomínať, podporiť a zachovať materinský jazyk medzi obyvateľmi v multikultúrnom prostredí, vytvárať podmienky pre zachovanie slovenskej reči našich starých rodičov. Náš klub “Energia” bol založený v roku2020 svoje aktivity realizuje v priestoroch hasičov Padina. Stretávame sa týždenne. Máme aj skupinu žien. V rámci osláv chceme prezentovať náš klub všetkým Padinčanom a poukázať na rozvoj obyvateľov nielen z kultúrneho pohľadu, ale aj športového.Na prezentáciu činnosti spolku v rámci osláv je potrebný nákup techniky. Nákupom tričiek na ktoré dáme vytlačiť logo USZZ sa budeme prezentovať nielen na oslavách v Padine, ale aj na majstrovstvách Srbska a na súťažiach.

Dodatočné informácie

Daniela Konček, trénerka - sa od malička venuje Japonskému karate (18 rokov). Japonské karate je pre ňu životná cesta, svoje skúsenosti odovzdáva deťom, mládeži aj dospelým v klube „Energy“ Padina. Je držiteľkou svetových ocenení:
Brondzová medaila (kumite), v Niši, Srbsko, 2018.Prvé miesto na Majstrovstvách Srbska (kata), Kruševac 2019. Tri prvé miesto na medzinárodných majstrovstvách (kata, kumite, team kumite) v Česku, Kadan 2019. Prvé miesto na Liga Šampióna 2017, Trstenik (kata). Držiteľka 5. miesta na Svetových majstrovstvách, Poľsko 2020 (team kata).

Účelom podpory je zabezpečenie a vytváranie podmienok pre deti a mládež tak, aby získali pozitívny vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite. Cieľom je taktiež vytvárať priaznivé športové podmienky a zapájať do športových aktivít najmä nezapojených naprieč všetkými vekovými kategóriami, čím by sa významne prispelo k podpore zdravého spôsobu života obyvateľstva.

Realizáciou tejto športovej activity sa podporuje rozvoj mladých a nádejných talentov medzi deťmi a mladými ľuďmi. Dochádza k zlepšeniu a udržaniu vlastného zdravia, zvyšuje sa aktivita imunitného systému, zlepšuje činnosť srdcovocievneho systému a uvoľňuje sa napätie. Deti a mladí ľudia sa učia budovaniu vzťahov v kolektíve, zodpovednosti a vzájomnej pomoci. Projekt obsahuje zabezpečenie potrebného náradia na športové aktivity, aby sa vytvorili optimálne podmienky pre prípravu športovcov na súťaže.Pripravujeme celorepublikové majstrovstvá Srbska, ktoré sa uskutočnia v susednej dedine v Debeljači, okres Kovačica. Padina nemá športovú halu, ani DK, ktorý nám pred 3 rokmi vyhorel. Poslali sme pozvanie J.E. Japonskému veĺvyslancovi v Belehrade Katcumatovi Takahitovi. Radi by sme, aby nám J.E. otvorili majstrovstvá. Súťaže sa zúčastní 1500 detí zo všetkých klubov z Vojvodiny a Srbska Taktiež sme poslali pozvanie J.E. slovenskému veľvyslancovi Fedorovi Rosochovi. Ako organizátori máme priestor prezentovať Slovákov v rámci súťaže.

Zabezpečenie kvalitných športových potrieb na Japonské karate. Športové potreby zabezpečia vysokú úroveň a dobré predpoklady pre realizáciu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v Padine a okolí.
Projekt participuje v miestnej komunite formou športových aktivít pre deti a mládež v Padine v ich voľnom čase. Projekt podporuje rozvoj mladých a nádejných talentov medzi deťmi a mladými ľuďmi a zároveň sa zmysluplne vypĺňa ich voľný čas. V neposlednom rade športové úspechy detí a mladých ľudí Padiny na krajskej i celoslovenskej úrovni sú vzornou reprezentáciou. Projekt prináša vzájomné poznanie a komunikáciu s ostatnými deťmi a tínedžermi v komunite, rast osobnosti dieťaťa a upevňovanie jeho charakteru, zvýšenie zodpovednosti a vzájomnej pomoci u detí a mladých ľudí, ochota k zmene i v osobnom živote.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 150 € 0 € 23,00 € 0,21 € -

Žiadosť číslo M109/RS/2022 (M): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Reprezentančné náklady (BV), Iné - Nákup techniky

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko Zborník prác 50 rokov Folklorneho festivalu Tancuj, tancuj.. - od 1.1.2022 do 29.9.2022

Srbsko Materiálno technické zabezpečenie - od 1.5.2022 do 30.9.2022

Srbsko Podpora slovenskej skupine MŠ v Novom Sade - od 25.8.2022 do 30.9.2022

Srbsko Modrotlač - od 1.6.2022 do 30.9.2022

Srbsko 15. Detská svadba - od 1.6.2022 do 30.9.2022

Srbsko Učíme sa po slovensky - od 1.6.2022 do 30.9.2022

Srbsko Z pera hložianských autorov - od 1.9.2022 do 30.9.2022

Srbsko Slováci v Jánošíku (III.vydanie) - od 1.8.2022 do 30.9.2022

Srbsko Skvalitnenie podmienok stretávania sa Slovákov pri príležitosti výročia 220 rokov príchodu Slovákov do Kovačice. (II.časť) - od 1.9.2022 do 30.9.2022

Srbsko Nové technické zariadenie - od 30.3.2022 do 30.9.2022

Srbsko Oprava strechy - od 1.5.2022 do 30.9.2022

Srbsko Vybavenie kabinetu slovenčiny - od 1.5.2022 do 30.9.2022

Srbsko 100 rokov Dobrovoľného hasičského spolku Pivnica - od 1.6.2022 do 30.9.2022

Srbsko Kysáč slovom a obrazom v ústreti 250. výročia príchodu Slovákov do Kysáča - od 1.4.2022 do 30.9.2022

Srbsko 216.výročie príchodu Slovákov do Padiny - od 1.7.2022 do 30.9.2022

Srbsko Príchod Slovákov do Padiny (216 rokov) - od 30.5.2022 do 30.9.2022

Srbsko Pozorovanie sveta z iného aspekta - od 1.9.2022 do 30.9.2022

Novinky v krajanskej komunite / The news in the compatriots community - od 3.9.2022 do 30.9.2022

Srbsko Nákup nových moderných počítačov pre výučbu - od 1.2.2022 do 30.9.2022

Srbsko Rekonštrukcia a modernizácia objektu divadelnej sály Domu kultúry v Kovačici - od 1.5.2022 do 1.10.2022

Srbsko Rockový album vojvodinských Slovákov - od 1.7.2022 do 1.10.2022

Srbsko Kúpa novej pece na BIOPELET a PELETY na vykurovanie - od 1.7.2022 do 1.10.2022

Srbsko Digitálne učebné pomôcky pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 1.6.2022 do 1.10.2022

Srbsko Vybavením k budúcim úspechom - od 1.5.2022 do 1.10.2022

Srbsko Vybavenie javiska -svetelná technika pre scénické svietenie - od 1.6.2022 do 1.10.2022

Srbsko Slovenčina rastie v mojom srdiečku - od 1.6.2022 do 1.10.2022

Srbsko Pestrejšie je lákavejšie - od 1.4.2022 do 3.10.2022

Srbsko Príprava návrhu Elaborátu Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku, pre zápis na UNESCO listinu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva , ktorý podáva Centrum za nehmotné kultúrne dedičstvo Srbska - od 1.4.2022 do 3.10.2022

Srbsko Socha Zuzky Medveďovej - od 1.4.2022 do 5.10.2022

Srbsko Cibrenie a zdokonaľovanie prednesu - od 25.8.2022 do 5.10.2022

Srbsko Nakup hudobnih nastrojov na Festival - Piesen je naša radost - - od 25.9.2022 do 6.10.2022

Srbsko Multifunkčná učebňa - od 1.9.2022 do 10.10.2022

Srbsko Dielňa remesiel - krása slovenskej vyšívanej vzorky - od 15.7.2022 do 14.10.2022

Srbsko Slávnostné stretnutie Slovákov, členov FK Slávia pri príležitosti osláv 220. rokov príchodu Slovákov do Kovačice. - od 14.8.2022 do 14.10.2022

Srbsko Zachovávame tradíciu - od 25.9.2022 do 14.10.2022

Srbsko Počuj, cvič a uplatňuj! - od 15.9.2022 do 16.10.2022

Srbsko Pestovanie slovenského kultúrneho dedičstva a identity Slovákov v Srbsku - od 31.3.2022 do 17.10.2022

Srbsko 4. bienále Majstri fotografie - od 18.9.2022 do 18.10.2022

Srbsko Podujatie Tradičné raňajky na dedine - od 1.7.2022 do 20.10.2022

Srbsko Martin Prebudila: Dlhá maliarska cesta insitného maliara Jána Bačúra vo fotografiách 1950 – 2000 (k autorovmu životnému jubileu 85-tke) I.časť, - od 24.4.2022 do 22.10.2022

Srbsko Adaptácia miestností Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci - od 20.3.2022 do 23.10.2022

Srbsko Harmónia národnej a kultúrnej rozmanitosti - medzikultúrne porozumenie a spolupráca medzi vojvodinskými Slovákmi a Rusínmi - od 7.6.2022 do 26.10.2022

Srbsko Odstráňme jazykové bariéry - od 5.4.2022 do 27.10.2022

Srbsko Workshop: metodika prípravy, škrobenia a žehlenia pivnických spodných sukieň - od 28.5.2022 do 28.10.2022

Srbsko 2. insitný detský tábor - od 1.7.2022 do 30.10.2022

Srbsko Školská brána - od 1.7.2022 do 30.10.2022

Srbsko Kým ostarie si Padina - od 1.4.2022 do 30.10.2022

Srbsko Oddychová miestnosť a knižnica - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Školská knižnica - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Realizácia 7. ročníku Krajanského dvora na 55. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve 2022 - od 1.2.2022 do 31.10.2022

Srbsko Slovenské inštitúcie v očiach mladých - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Výchovné koncerty pre slovenské deti vo Vojvodine - od 1.5.2022 do 31.10.2022

Srbsko Natieranie demitovej fasády na budovu MOMS Biele Blato - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko Odchod slovenských pedagógov a študentov zo Srbska na zdokonaľovanie do SR - od 15.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko Tancuj tancuj - od 1.5.2022 do 31.10.2022

Srbsko Tvorivá dielňa - Tkanie s perličkami - od 1.8.2022 do 31.10.2022

Srbsko Technické vybavenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Hložanoch - od 1.5.2022 do 31.10.2022

Srbsko Po stopách petrovských matičiarov - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko Samostatná elektronická výtvarná výstava cestou nového web portálu - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Rekonštrukcia budovy pre Slovákov v Padine - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com