Konferencia vedúcich slovenských národopisných zbierok v Maďarsku

 

Miesto realizácie

Békéšska Čaba, Slovenský Komlóš

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 21.10.2022 do 22.10.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

80

Počet zasiahnutých

1 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Hlavnou organizátorkou je predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková – Kontakt: e.b.ruzsenka@gmail.com / + 36 30 9287599 / Web: www.zsm.hu

Charakteristika projektu

Celokrajinská odborná konferencia:

Cieľom konferencie pre vedúcich slovenských národopisných zbierok (oblastných domov) je poskytnúť odbornú pomoc a koncentrovane venovať pozornosť pálčivým otázkam na poli ochrany slovenských národopisných zbierok. Fórum slúži aj na odborné doškoľovanie vedúcich oblastných domov.

Podľa skúseností v uplynulých rokoch očakávame približne 80 až 100 účastníkov z rôznych kútov Maďarska. Pre účastníkov konferencie zabezpečíme hromadnú prepravu autobusmi na cieľové miesto a stravovanie počas podujatia.

Očakávaný prínos projektu

Odborná pomoc vedúcim slovenských oblastných domov, rast návštevnosti, rozvoj činnosti, rozvoj spolupráce s miestnymi slovenskými organizáciami a komunitou.

Dodatočné informácie

Pri príležitosti konferencie zabezpečíme účastníkom podujatia odborné publikácie, ktoré im pomôžu pri starostlivosti o konzistenciu vlastného zbierkového fondu. Ďalej vydáme bulletin inventáru kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 4 900 €.

 

Viac informácií:

https://slovakkultura.hu/event/celostatna-konferencia-veducich-slovenskych-narodopisnych-zbierok/

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 750 € 600 € 34,38 € 1,83 € 0,0060 €

Žiadosť číslo 1162/HU/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1162/HU/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com