Rekonštrukcia kostolného organa

 

Organizátor

Rímskokatolícky farsky úrad Oradea Hrad

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Miesto realizácie

Oradea

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 3.5.2022 do 30.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

250

Počet zasiahnutých

5 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

V rímskokatolíckych kostoloch organ hra skutočne veľkú úlohu. Popri liturgických textoch pri slávení svätej omši, spoločný spev ľudu je veľmi dôležitý. Spev nie len že skrášľuje liturgiu, ale povznáša ducha k vrúcnejšej modlitbe. Hlas organa sprevádza a vedie tieto naše spevy a tak veriaci spolu z kňazom jedným hlasom zvelebujú Boha.

Očakávaný prínos projektu

V prvom rade oprava organa v našom chráme bude veľkým prínosom najme pre našich slovenských veriacich, ktorý sa tu každodenne, ale najme každú nedeľu schádzajú a zúčastňujú sa na slávení svätých omši.
Takisto bude prínosom aj pre malú taliansku komunitu žijúcu v Oradei, ktorí tiež slúžia sväte omše v talianskom jazyku v našom chráme.
Keďže náš kostol sa nachádza na veľmi významnej časti mesta a to je mestsky hrad, organizujú sa tu aj rôzne koncerty.
Verím, že oprava organa oživí tak našu slovenskú komunitu ako aj záujem mesta o náš chrám.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
19 750 € 13 000 € 79,00 € 3,95 € 0,5200 €

Žiadosť číslo 0911/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0911/RO/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com