Galaprogram s názvom „Z pokolenia na pokolenie“ pri významnej príležitosti 70. výročie svojej existencie

 

Miesto realizácie

Bagneux (pri Paríži)

Francúzsko Francúzsko (10 000 krajanov)

Dátum realizácie

19.11.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

40

Počet zasiahnutých

300

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Folklórny súbor NADEJE patrí k najstarším európskym krajanským súborom, ktorý tento rok oslávi 70. výročie svojej existencie. Pri tejto významnej príležitosti pripravujeme Galaprogam s názvom „Z pokolenia na pokolenie“, ktorý sa uskutoční 19. novembra 2022 v Kultúrnom dome „Léo Ferré“ v Bagneux pri Paríži.

Očakávaný prínos projektu

FS Nadeje zavedie divákov, svojimi tancami a spevmi, na cestu po všetkých kútoch Slovenska, ktoré navštevoval počas 70 rokov svojho účinkovania a kde získal veľa priateľov.
A práve preto s ním na pódiu nájdeme hudobníkov a spevákov z Brezna, Liptovského Mikuláša, Margecian a Humennéh

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 200 € 2 000 € 105,00 € 14,00 € 0,2000 €

Žiadosť číslo 0580/FR/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0580/FR/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Francúzsko z oblasti Občianska angažovanosť

Francúzsko Casopis SPRAVODAJ - od 18.4.2022 do 31.12.2022

Francúzsko Bulletin A.O.T.S. - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Francúzsko Doplnkové štipendium “Christiane et Vlado Tabačik“ - od 1.12.2021 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com