Folklórny súbor Furmička v detvianskom kroji

 

Organizátor

Folklórny spolok Furmička v Čemeri

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Maďarsko ( obec Čemer) zakúpenie krojov na Slovensku

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2022 do 30.9.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

40

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Každý región má svoje tradície, zvyky i odevy v ktorých reprezentuje a predstavuje svoje dedičstvo. Furmička je jedna z mála tak aktívnych spolkov, ktorá sa v zahraničí zaoberá s uchovávaním a zbieraním tradícií a zvykov zo Slovenska. Väčšina Slovákov v zahraničí sa zameriava na miesto a región svojho pôvodu a to sa snaží pre svoje generácie uchovať. Naopak Furmička svojou prácou chce zmapovať počas nasledujúcich rokov všetky prístupné regióny v komplexnej forme. Každý rok do svojej zbierky pridá nový región. V roku 2022 by radi pridali Detvu a okolie.

Očakávaný prínos projektu

Prínosom je rozšírenie repertoáru a zbierky Slovenských tradícií, hudby, odevov, jedál a celkovej kultúry.
Získaním a neustálou prezentáciou sa získava nové následná generácia , ktorá rada pokračuje a dúfame že bude pokračovať v našich stopách.

Dodatočné informácie

Zakúpené odevy budú reprezentovať nie len v súčasnosti, ale stanú sa uschovaným klenotom zbierky Folklórneho súboru Furmička.
Prezentáciu v odevoch z Detvy, budú vidieť aj iné krajiny, kde je spolok často pozvaný ako hostia na prezentáciu kultúr.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
14 918 € 2 000 € 372,95 € 14,92 € 0,0200 €

Žiadosť číslo 0577/HU/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Nákup krojového vybavenia (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0577/HU/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com