Nákup rovnošiat pre spevácky zbor Ozvena

 

Miesto realizácie

Budapešť

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 20.1.2022 do 30.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

32

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

V Budapeštianskom slovenskom speváckom zbore Ozvena počas jeho vyše 20 ročnej existencie sa vystriedalo mnoho členov. Rovnošaty, ktoré boli vo viacerých \"vlnách\" pripravené, sa opotrebovali, preto je potrebná ich náhrada. V prvom rade by sme chceli zakúpiť rovnošaty, ale ak nenájdeme vhodné, tak ich dáme ušiť.

Očakávaný prínos projektu

Jednotný vzhľad členov speváckeho zboru navýši nielen umueleckú úroveň, ale aj estetiku. Nové rovnošaty zároveň posilňujú pocit spolupatričnosti tak pre členov, ako aj pre obecenstvo.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 100 € 500 € 65,63 € 0,21 € 0,0050 €

Žiadosť číslo 0458/HU/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Nákup krojového vybavenia (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0458/HU/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com