Dni slovenske kultury Rijeka 2023.

 

Organizátor

Matica slovenská Rijeka

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Rijeka, Krk, Volosko

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

od 21.6.2023 do 24.6.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

200

Počet zasiahnutých

1 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Doprava, ubytovanie, strava, prenajom priestorov na podujatie, platby za odborné služby, krojové vybavenie,
nákup kancelárskych potrieb, nákup materiálov a surovín, reprezentančné náklady

Očakávaný prínos projektu

Zoznamit obyvatelov a turistov so Slovenskou kulturou a zvykmi

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 300 € 2 000 € 26,50 € 3,53 € 0,5423 €

Žiadosť číslo 0296/HR/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0296/HR/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com