Slovenský kultúrny kraj v Rumunsku

 

Miesto realizácie

Nová Huta (?inteu) Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 10.1.2022 do 10.1.2025

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

20 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Stavba kultúrneho centra, multifunkčná budova-priestory pre víkendové semináre, stretnutia, team-building na tému slovenskej kultúry.zachovávanie slovenskej identity profesionálnym a efektívnym prístupom

Očakávaný prínos projektu

Zachovávanie slovenskej identity profesionálnym a efektívnym prístupom.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 500 000 € 0 € 250 000,00 € 125,00 € -

Žiadosť číslo 0194/RO/2021 (R): Nepodporená

Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Kultúra a umenie

Rumunsko Slovenský kultúrny kraj v Rumunsku - od 10.1.2022 do 10.1.2025

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com