Prezentácia slovenskej kultúry doma i v zahraničí

 

Organizátor

Slovenské kultúrne centrum Našice

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Chorvátsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Poľsko a inde

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2020 do 31.12.2020

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

60

Počet zasiahnutých

2 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Primarný cieľ projektu je prezentácia materialnej a duchovnej kultúry Slovákov z autohtoneho prostredia, ale aj slovenských komunít v Chorvátsku a kultúrneho dedičstva Slovenska, a to prostriedníctvom výstav, prezentácií publikácií, besed a iných foriem verejnej komunikácie.

Očakávaný prínos projektu

Prostrednívtvom rôzných prezentáčnych foriem (výstavy, besedy, prezentácie publikácií a pod.) priblížiť slovenskému svetu kultúrne dedičstvo Slovákov v Chorvátsku ale aj do Chorvátského prostredia priniesť kusok Slovenska.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2022: 1 500 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 500 € 1 500 € 41,67 € 1,25 € 0,4067 €

Žiadosť číslo 0677/HR/2020 (R): Podporená

Požadované položky: propagácia;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);fotografie;doprava;ubytovanie;strava;rekvizity;kancelárske potreby;poštovné;reprezentačné náklady;iné (spresniť v poznámke)

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0677/HR/2020

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com