Prezentácia slovenskej kultúry doma a v zahraničí

 

Organizátor

Slovenské kultúrne centrum Našice

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Miesto realizácie

Chorvátsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2022 do 31.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

40

Počet zasiahnutých

1 800

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Zámer projektu je prezentácia kultúry Slovákov z autohtonného prostredia, ale aj slovenských komunít v Chorvátsku prostredníctvom výstav, prezentácií publikácií, besed a iných foriem verejnej komunikácie.

Očakávaný prínos projektu

Prostredníctvom rôzných prezentáčnych foriem (výstavy, besedy, prezentácie publikácií a pod.) približiť slovenskému svetu kultúrne dedičstvo Slovákov v Chorvátsku, ale aj do chorvátskeho prostredia priniesťm kusok Slovenska.

Dodatočné informácie

V ponuke Slovenské kultúrne centrum má dve výstavy: \"Textilné nápisové nástenky - vytvarné prejavy našich babičiek\" a \"Rodina Pejačevc a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov\". V roku 2021 je v pláne dokončenie výskumu a priprava výstavy na tému Holičstvo medzi Slovákmi v Chorvátsku. Zároveň pripravujeme jednorazové výstavy umelcov, výtvarnikov a pod.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2022: 1 500 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 700 € 0 € 67,50 € 1,50 € -

Žiadosť číslo 0620/HR/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV)

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com