Slovenská sobota so Živenou v prírode - Júl 2014

 

Organizátor

Živena Praha

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Prokopské údolí

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

14.7.2024

Oblasť

Vzdelávanie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Našu tradičnú Slovenskú sobotu a stretnutie spojíme s našou aktivitou v prírode, keďže cez prázdniny nie je knižnica otvorená počas víkendov - a táto naša 'sobota v prírode' v júli bude pre zmenu v 📣NEDEĽU 14.7📣

📢 Pozývame Vás a Vaše deti na spoločný výlet do Prokopského údolia!

ZRAZ KEDY A KDE?

📍o 10.00 na detskom ihrisku vedľa parkoviska a veľkého viaduktu - maps.app.goo.gl/5PzShZRBqaBmZW2V7 .

Tu zahájime náš výlet - občerstvíme sa a na všetkých počkáme.

Ak pôjdete MHD, odporúčame Nádraží Hlubočepy, prípadne električku a zbehnúť dole.

Plánujeme sa pozrieť do Skalničkové zahrady Hlubočepy a po asfaltovej ceste pôjdeme viac menej tour de ihriská, ktorých na ceste zopár bude.

Naším cieľom bude Lom u jezírka, a kto bude vládať, môže pokračovať k Prokopské studánce prípadne na ďalšie ihriská a piknikové miesta.

Možnosti obeda/občerstvenia: Reštaurácia pri zastávke, prípadne potom areál Na Cvičišti

Program aj náročnosť výstupu prispôsobíme všetkým zúčastneným, no určite si spolu môžme opäť zaspievať, zatancovať, porozprávať...tak ako zvykneme aj počas našich Slovenských sobôt.

Tešíme sa už na Vás!

Vaše Živeniarky

 

Viac informácií:

https://www.facebook.com/events/904082994744682/


Viac informácií tu


 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com