Jazyk do dedičstva – vzdelávaci program pre žiakov základných škôl pri príležitosti Dňa materinského jazyka

 

Organizátor

Slovenské kultúrne centrum Našice

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Našice, Múzeum v Našiciach, Slovenské kultúrne centrum, ZŠ v Našiciach, Markovci Našickom a Jelisavci

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

od 17.2.2018 do 3.3.2018

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

55

Počet zasiahnutých

300

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

1. Návšteva SKC Našice od strany žiakov základných škôl z Markovca, Našica a Jelisavca, ktorí sa učia po slovensky – prezentácia na tému slovenských tradičných techník výroby užitkových predmetov (interaktívny výstup) 2. návšteva výstavy ručných prác MS Jurjevac

Očakávaný prínos projektu

Zvýšenie vedomosti o slovenských tradičných technikách výroby užitkových predmetov, reáliach a kultúrnych pamiatkach ako i zvýšenie jazykových kompetencií žiakov základných škôl a propagovanie výtvarných prejavov MS Jurjevac.

Dodatočné informácie

Projekt je pripraveny tak, aby sa na ňom zúčastnili, prezentovali a ponaučili viacere záujmove skupiny Slovákov, ktoré v Chorvátsku pôsobia. Do projektu sú, okrem SKC Nasice, priamo zapojene 3 základne školy (Z Našic, Markovca Našického Jelisavca) a Matica slovenska z Jurjevca. Výstavu umeleckých výrobkovMS jurjevac SKC Našice pripravy s cielom prezentovania tejto časti kulturného dedičstva a tradícii a zároveň ju využije ako edukačný prostriedok pri príležitosti Europského dňa jazyka, kedy žiaci ZŠ navštivia výstavu a v materinskej reči získajú poznatky o tradičných technikach výroby zo šupolia, drôtu a podobne.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2018: 600 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
950 € 0 € 17,27 € 3,17 € -

Žiadosť číslo 0127/HR/2018 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: Žiadosť zamietnutá pre nedostatok finančných prostriedkov.

Požadované položky: cestovné náhrady (cestovné výdavky) reprezentačné náklady týkajúce sa pozvaných hostí (občerstvenie) propagácia (pozvánky, plagáty. uznania) pracovný materiál (papier na kreslenie, farebné papiere na vyrezavanie, pastelky,...)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com