Jazyk do dedičstva – vzdelávaci program pre žiakov základných škôl pri príležitosti Dňa materinského jazyka

 

Organizátor

Slovenské kultúrne centrum Našice

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Miesto realizácie

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Dátum realizácie

2016

Oblasť

Vzdelávanie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Realizácia kultúrno-vzdelávacich podujatí s cieľom zvýšenia znalostnej úrovne materinského jazyka žiakov niektorých základných škôl v Chorvátsku, ako aj poznávania kultúrneho dedičstva Slovenska. Aktívna účasť spolkov a organizácií na výchove a vzdelávaní detí a mládeže so zameraním na národné povedomie a kultúrnu identitu.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2018: 600 €.

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
600 € 600 € 0,00 € 0,00 € 0,0600 €

Žiadosť číslo 0411/HR/2016 (R): Podporená

Požadované položky: "cestovné náhrady (cestovné výdavky) reprezentačné náklady týkajúce sa pozvaných hostí (občerstvenie) propagácia (pozvánky, plagáty. uznania) pracovný materiál (papier na kreslenie, farebné papiere na vyrezavanie, pastelky,...)"

Schválené položky: doprava, strava, propagácia, pracovný materiál

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0411/HR/2016

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com