Srdcom doma 2023 - mobilizačná kampaň

 

Organizátor

SrdcomDoma

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 9.6.2023 do 9.8.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

9.6. bolo zverejnené "Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky" v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Dnes MV SR začne prijímať žiadosti o voľbu poštou.

Srdcom doma o.z. spúšťa 9.6.2023 mobilizačnú kampaň k voľbám 2023 zameranú na voličov v zahraničí. Do kampane sa zapoja neziskové organizácie, osobnosti verejného života i občania na Slovensku a v zahraničí. V porovnaní s kampaňou pred voľbami v roku 2020 budeme pôsobiť aj mimo online priestor. Bude prebiehať na hudobných festivaloch: Metronome festival v Prahe 22.-24.6.2023 a Pohoda 6.-8.7.2023. Hlavnými kanálmi budú:

Kampaň je nestranícka. Nebudeme v kampani podporovať žiadnu konkrétnu politickú stranu. Zdieľanie našich príspevkov na sociálnych sieťach však privítame.

Na základe analýzy volebných výsledkov okrsku Zahraničie z Volieb do NR SR v roku 2020 sme presvedčení, že hlasy zahraničných voličov budú v týchto voľbách rozhodujúce. Voliči z okrsku Zahraničie preferovali vo voľbách 2020 silnejšie strany (nad 5%), odmietali strany s populistickou a xenofóbnou rétorikou.

Výzvu k zahraničným voličom podporilo už viac ako tridsať neziskových organizácií a krajanských spolkov. Signatári vyzývajú občanov SR v zahraničí, aby sa zúčastnili volieb.

V kampani budeme zdôrazňovať:

Pokiaľ ide o štýl vedenej kampane, budeme sa snažiť prihovárať voličom v pozitívnom duchu, bez strašenia, pripomínajúc pozitívne okamihy zo života na Slovensku v detstve, v mladosti, vzťah k rodine, tradíciám a možnosť posunúť Slovensko k moderným krajinám, s dobre fungujúcim štátom, z ktorých voliči v zahraničí majú osobné pozitívne skúsenosti.

Ciele kampane presahujú voľby do NR SR:

Na kampani spolupracujú profesionáli a dobrovoľníci pro bono, bez nároku na finančnú odmenu. Náklady na umiestňovanie reklám v online priestore je financovaná z darov občanov prijímaných cez:


Mobilizačná kampaň


RTVS: Slováci žijúci v zahraničí už môžu požiadať o voľbu poštou. Po novom aj prostredníctvom aplikácie

 

Viac informácií:

https://volby.srdcomdoma.sk/kampan-srdcom-doma-2023/

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Občianska angažovanosť

Novinky v krajanskej komunite - 21. september 2023 - od 21.9.2023 do 31.10.2023

Slovenská republika Klobúčik-šikovné ručičky - od 3.1.2023 do 22.12.2023

Slovenská republika Cesta do (ne)známa - od 2.9.2023 do 30.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com