Výzva občanom SR žijúcich v zahraničí na účasť na voľbách 2023

 

Organizátor

Srdcom doma

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

25.5.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Vážení krajania, vážené krajanky, občania SR v zahraničí.

Slovensko čelilo v histórii mnohým vlnám emigrácie. Tak, ako slovenskí emigranti a slovenské emigrantky boli pri zrode Pittsburskej dohody, ktorou sa prihlásili k demokracii, aj my, ktorí momentálne pôsobíme v zahraničí, by sme radi aktívne prispievali svojou činnosťou k tomu, aby bola naša vlasť - naše Slovensko, krajinou, na ktorú môžeme byť právom hrdí.

30. septembra 2023 sa na Slovensku uskutočnia voľby do Národnej rady SR (parlamentu Slovenskej republiky). V nich je oprávnený voliť každý občan a každá občianka Slovenskej republiky bez ohľadu na miesto pobytu, ktorí v deň konania volieb dosiahnu vek 18 rokov.

My, zástupcovia neziskových organizácií pôsobiacich na Slovensku a zástupcovia krajanských spolkov v zahraničí, vyzývame všetkých Vás, ktorí máte oprávnenie voliť a ktorí budete v čase volieb (30. septembra 2023) v zahraničí, požiadajte o voľbu poštou najneskôr do 9. 8. 2023 prostredníctvom online aplikácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Či už študujete, pracujete v zahraničí, alebo len cestujete, vďaka Vášmu pobytu v zahraničí získavate cennú inšpiráciu a pohľad na spoločnosť. Využite ho v prospech Slovenska, a to aj tým, že využijete svoje právo a zúčastníte sa volieb politických zástupcov. Prosíme Vás, šírte informáciu o možnosti voliť poštou zo zahraničia medzi svojimi blízkymi.

Vyzývame štátne inštitúcie Slovenskej republiky aby podporili vzťah našich občanov k domovine aj tým, že urobia maximum pre ich informovanie o možnosti zúčastniť sa volieb zo zahraničia.

Kontakt: Samuel Zubo, Srdcom doma o.z., +420724578078, samuel.zubo@srdcomdoma.sk


OnePager Srdcom doma


 

Viac informácií:

https://volby.SrdcomDoma.sk


Viac informácií tu


Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com