Klobúčik-šikovné ručičky

 

Organizátor

Lúč pre dieťa

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

Taunton, Veľká Británia

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 3.1.2023 do 22.12.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

11

Počet zasiahnutých

100

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Učíme deti slovenský jazyk a rodiny zlepšiť vzťah k slovenčine, zlepšiť a obohatiť slovnú zásobu, uľahčiť komunikáciu v slovenskom jazyku a udržiavať slovenskú ľudovú kultúru a tradíciu. Naše stretnutia slovenských detí žijúcich v Taunton a okolí – slovenské a zmiešané rodiny, Slováci všetkých generácii za účelom prezentácie našich tradícií a z oblasti tradičnej ľudovej kultúry a folklóru. Ide o prezentovanie a možnosť skúsiť si vyrobiť naše tradičné ozdoby podľa našich tradícií a zvykov, postupov. Napríklad na vianočné ozdoby pohľadnice, Veľkonočné vajíčka a veľkonočné ozdoby. Šitie, vyšívanie a zdobenie našich krojov. Naše šikovné ručičky sú zamerané na udržiavanie našich slovenských tradícii a na udržiavanie našich zvykov. Zvýšenie národného povedomia a kultúrnej identity medzi deťmi krajanov žijúcich v Tautone.

Očakávaný prínos projektu

Prínos projektu bude:
Udržanie a skvalitnenie výchovy a vzdelávanie slovenských detí zamerané na šírenie slovenčiny, literatúry, hudby a reálií o Slovensku medzi deťmi Slovákov žijúcich v zahraničí. Zvýšenie národného povedomia a kultúrnej identity medzi deťmi krajanov žijúcich v Tautone.
Pravidelné stretnutia detí a rozvoj ich slovnej zásoby, zlepšenie gramatiky, zvýšenie úrovne hovorenej a písanej slovenčiny, zvýšenie národného povedomia – slovenských tradícii a zvykov, slovenskej kultúry. Záverečné diplomy po absolvovaní šk. roka.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 800 € 0 € 254,55 € 28,00 € -

Žiadosť číslo 1164/SK/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com