Národnostný festival v XIII. obvode Budapešti

 

Miesto realizácie

Budapešť

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

27.5.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

odborné služby (predvedenie kulinárskych a kultúrnych aktivít čabianskych Slovákov), inštalácia výstavy, ochutnávka slovenských jedál, pohostenie hostí

Očakávaný prínos projektu

Spoznanie slovenskej materiálnej a duchovnej kultúry je prvoradým cieľom nášho voleného zboru. Zároveň ccheme udržiavať dobré kontakty so Slovákmi z iných reiónov Maďarska a ukázať ich hodnoty v hlavnom meste bezprostrednou formou.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2024: 2 200 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 600 € 800 € 80,00 € 1,60 € 0,0080 €

Žiadosť číslo 0917/HU/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0917/HU/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com