Kniha: Moja cesta - autobiografia Dušana Tótha

 

Organizátor

Kanadsko-Slovenská obchodná komora

Kanada Kanada (150 000 krajanov)

Miesto realizácie

Bratislava

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2023 do 30.4.2023

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

6

Počet zasiahnutých

400 000

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Knihu Dušana Tótha Moja cesta je možné rezervovať priamo v Kanadsko-Slovenskej obchodnej komore na ksok@ksok.sk alebo telefonicky na slovenskom čísle 02-5293 2895.


Objednať


Reverend Dušan Toth sa narodil 2. júla 1938 v Modre. Vyštudoval za evanjelického kňaza a následne vyštudoval herectvo spolu s hercom Ferkom Kovárom. V roku 1968 emigroval spolu s manželkou Valikou a malým synom do USA a následne do Kanady. V rokoch 1971- 1990 zastával post generálneho tajomníka Svetového kongresu Slovákov. Dušan Tóth sa dlhé roky prihováral poslucháčom z rádií Slobodná Európa a Hlas Ameriky.

Kanadsko-Slovenská obchodná komora navrhla D. Tótha na najvyššie štátne vyznamenanie SR -Rad Ľudovíta Štúra 1. triedy.

Účel projektu

Vydanie knihy, autobiografie bývalého generálneho tajomníka Svetového kongresu Slovákov Dušana Tótha.
Pri príležitosti jeho 85. narodenín.

Očakávaný prínos projektu

Osveta a zviditeľnenie osoby Dušana Tótha, generálneho tajomníka Svetového kongresu Slovákov v rokoch 1971-1990.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 000 € 3 000 € 666,67 € 0,01 € 0,0006 €

Žiadosť číslo 0911/SK/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0911/SK/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com