Deti spievajú - koncert slovenských ľudových piesní

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku - MOMS Pivnica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Pivnica, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 15.4.2023 do 15.6.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

80

Počet zasiahnutých

750

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Organizácia a realizácia 2. koncertu slovenských ľudových piesní v predvedení detí od 4 do 14 rokov za hudobného sprievodu orchestríka ZŠ Jána Kollára zo Selenče.

Očakávaný prínos projektu

Zvýšený záujem detí o svoj pôvod, kultúru, tradíciu a obyčaje. Zvýšený záujem o ľudovú hudbu.Prínos
k zachovaniu slovenského jazyka, osobite pivnického západoslovenského nárečia. Oživený kultúrny život osady. Zapájanie detí do sekcií v kultúrno-umeleckých spolkoch.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 300 € 400 € 16,25 € 1,73 € 0,0095 €

Žiadosť číslo 0883/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0883/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com