"Šaďe žene zametale pocťenou"

 

Miesto realizácie

Békéšska Čaba

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 2.4.2023 do 30.11.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

500

Počet zasiahnutých

15 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Cieľom projektu:
1. prezentovať čabianskych Slovákov cez ludovú architektúru
2. posilniť slovenskú itentitu na Dolnej zemi

Našim cieľom je aby sme počas tematických gastrohistorických dní a interaktívnych prednášok v Slovenskom oblastnom dome sme mohli uvádzaním novej podsťenkovej knižočky a upútať pozornosť miestnych a dolnozemských Slovákov v Maďarsku i mimo nej a upozorniť ich na obrovskú časť našej spoločnej identity, a jej oživeniu spolu v tradičnom prostredí.

Očakávaný prínos projektu

Naše vydanie chce upozorniť čitateľov na to aký poklad skrýva na našich čabianskych uliciach. Tá malá publikácia o podsťenkových domoch nám môže dávať také informácie a upozorniť na také menšie fakty, ktoré sa ovplyvnili na vývoj toho výnimočného klenotu našich predkov. Netajený ciel nášho projektu je navrátiť vedomosti do rodín o tradičných domoch ktoré sa postupne vytrácajú vďaka konzumného svetu. Chceme poukázať, že tie hodnoty tvoria veľkú časť našej slovenskej identity. Našťastie v našom meste vidíme aj pozitívne príklady. Pri prechádzke ulicami Čaby môžete nájsť moderné príklady podsťenkového domu. Samozrejme, na tieto budovy by sme chceli upozorniť aj širokú verejnosť.
Druhý očakavaný prínos projektu, že Čabänia budú mať silnejšie väzby k materskej krajiny, lebo v rámci projektu chceme každých účastníkov pripomenúť na to, že podsťenskový architektský štýl pochádza práve z krajiny predkov, tak aj propagujeme Slovensko.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 800 € 1 500 € 7,60 € 0,25 € 0,0150 €

Žiadosť číslo 0701/HU/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0701/HU/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com