Podpora učasti žiakov z Chorvátska na súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

 

Organizátor

Slovenské kultúrne centrum Našice

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Nové Zámky

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2023 do 30.6.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

6

Počet zasiahnutých

200

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Umožnenie účasti pozvaných žiakov a ich doprovodu na zaverečnom programe a odovzdávaní cien súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečéo mám rád Slovensko - uhrada cestovných nákladov a iných nákladov súvisiacich s realizáciou projektu.

Očakávaný prínos projektu

Zvyšovanie úrovne znalosti slovenského jazyka, nadobudnutie nových jazykových znalosti, spoznávanie Slovenska a jeho dejín, kultúry, literatúry, prírodných a iných krás Slovenska, nadväzovanie priateľstiev a bližší vzťah k Slovensku.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2023: 1 510 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
530 € 400 € 88,33 € 2,65 € 0,1085 €

Žiadosť číslo 0395/HR/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0395/HR/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com