Podpora učasti žiakov z Chorvátska na súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

 

Organizátor

Slovenské kultúrne centrum Našice

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Miesto realizácie

Nové Zámky

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Dátum realizácie

19.5.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

8

Počet zasiahnutých

200

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Cieľom projektu je zúčastniť sa na záverečnom programe a odovzdávaní cien súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, podujatí, ktoré skvalitňuje postoj žiakov k vlastnej materinskej reči. Zúčastnenie sa na tomto podujatí pozitívne vplýva na národné povedomie a uvedomenie si vlastnej kultúrnej identity.

Očakávaný prínos projektu

Zvyšovanie úrovne znalosti slovenského jazyka, nadobudnutie nových jazykových znalosti, spoznávanie Slovenska a jeho dejín, kultúry, literatúry, prírodných a iných krás Slovenska, nadväzovanie priateľstiev a bližší vzťah k Slovensku.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2022: 1 110 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
710 € 710 € 88,75 € 3,55 € 0,0710 €

Žiadosť číslo 0659/HR/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Doprava (BV),Cestovné poistenie (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0659/HR/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com