Slováci v Bielom Blate - 140. rokov od prisťahovania

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku - MOMS Biele Blato

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Biele Blato

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 15.6.2023 do 31.10.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

80

Počet zasiahnutých

2 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

príprava a realizácia kultúrno-umeleckého programu a príležitostnej výstavy k 140. výročiu príchodu Slovákov do Bieleho Blata

Očakávaný prínos projektu

Posilňovanie národného povedomia Slovákov v Bielom Blate, spoznávanie dejín Slovákov z Dolnej zeme a prezentácia národnej kultúry a tvorivosti bieloblatských Slovákov.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 930 € 1 500 € 24,13 € 0,77 € 0,0357 €

Žiadosť číslo 0328/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0328/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com