Stretnutie Pražskej kaviarne s riaditeľom politického odboru Kancelárie prezidenta SR Vladimírom Bartovicom

 

Organizátor

Pražská kaviareň z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Praha

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

3.3.2023

Oblasť

Informácie

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Témy, ktoré chceme spolu prebrať:

 1. Pani prezidentka sa aktívne zaujíma o krajanov. Pri zahraničných návštevách zaraďuje do programu aj stretnutia s krajanmi. Treba pri tom prihliadať na jej nabitý program a prioritizovanie veľkého množstva žiadostí na pani prezidentku.
 2. Pražská kaviareň má záujem o osobné stretnutie s pani prezidentkou, kde chce prebrať, ako krajania môžu pomáhať Slovensku a ako zvýšiť komunikáciu medzi Slonveskom a krajanmi. Pani prezidentka pravdepodobne navštívi Prahu 16. 11. 2023, kedy si príde uctiť pamiatku novembra 1989. V tom čase by mali byť funkčné nové priestory Slovenského inštitútu v Prahe, stretnutie s krajanmi a pani prezidentkou by mohlo prebehnúť v týchto priestoroch.
  Stretnutie však môže byť aj v Bratislave, ak by to bolo pre pani prezidentku jednoduchšie.
 3. Pražská kaviareň by rada obdržala zoznam stretnutí pani prezidentky s krajanmi v roku 2022, ktorý dostal aj ÚSŽZ. A ak by sa dalo, tak aj zoznam stretnutí za predchádzajúce roky.
 4. Pražská kaviareň prosí pani prezidentku, aby pri komunikácii ohľadom parlamentných volieb spomenula aj možnosť voľby poštou pre tých voličov, ktorí v čase volieb nebudú na území Slovenskej republiky.
 5. Pražská kaviareň prosí pani prezidentku prihovoriť sa občas ku všetkým krajanom. Stačí hoci len krátky videopozdrav. Napríklad 4. 7., čo je pamätný deň zahraničných Slovákov. Komunikácia od najvyšších ústavných činiteľov ku krajanom by mohla byť intenzívnejšia.
 6. Na úrade vlády vznikajú pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. Pražská kaviareň prosí pani prezidentku, aby pri komunikácií so štátnymi úradmi apelovala na využívanie týchto pravidiel. Príkladom, ktorý sa týka krajanov, je novelizácia krajanského zákona, ktorú pripravuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá by už mohla postupovať podľa týchto pravidiel.
 7. Pražská kaviareň prosí pani prezidenktu zúčastňovať sa na Stálych krajanských konferenciách, ktoré organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí každé dva roky. Najbližšie stretnutie bude v roku 2024. Ak by sa pani prezidentka osobne nemohla zúčastniť, nech pošle aspoň niekoho zo svojho tímu. Poprípade nech nahrá videopozdrav krajanom, ktorý by sa na konferencii premietol.
  Ide o najvýznamnejšie krajanské podujatie, poprosíme aj o udelenie záštity nad touto konferenciou.
  Záštitu Konferencii 2022 neudelila Programová rada KP SR. Záštita pre rok 2024 sa bude znovu posudzovať.
 8. Štátne a verejné inštitúcie vypisujú rôzne výzvy, do ktorých sa môžu zapojiť subjekty registrované na Slovensku. Do výziev sa tak nemôžu zapojiť krajanské subjekty. Pražská kaviareň navrhuje zvážiť a nájsť cestu, ako by sa výziev mohli zúčastňovať aj krajanské subjekty. Prácu s mimoslovenskými krajanskými subjektami zvláda napríklad Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Bolo by prospešné pre Slovensko otvoriť sa viac krajanom.
 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com