Pamätník Š. B. Romana v Novom Ruskove

 

Miesto realizácie

Slovenská republika, Rakúsko, Kanada, Česká republika, Nemecko, Chorvátsko, Maďarsko, Švajčiarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina, Spojené štáty, USA

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 30.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Výstavba pamätníka v rodnej dedine krajanského velikána a bojovníka za samostatné Slovensko - Š. B. Romana.

Očakávaný prínos projektu

Busty, sochy a pamätníky sú trvalým prínosom a mementom pre slovenský národ. Zásluhy Štefana B. Romana sa prirovnávajú k zásluhám M. R. Štefánika, ktorého si SR pripomína neporovnateľne výraznejšie. I napriek tomu, že samostatná SR má už takmer 30 rokov, osobnosť Romana je stále mimoriadne nedocenená a nepoznaná. Je povinnosťou Slovákov z celého sveta usilovať sa o osadenie dôstojného pamätníka v jeho rodnej dedine. Tento pamätník bude trvalo pripomínať osobnosť Romana Slovákom doma i v zahraničí, ktorý vďaka SKS bojoval proti komunistickému režimu za samostatné, slobodné a demokratické Slovensko.

Charakteristika projektu

Štefan Boleslav Roman ako mecén krajanskej otázky v zahraničí, podporovateľ a obhajca práv demokratického slovenského národa, zakladateľ a predseda Svetového kongresu Slovákov /SKS/ nemá v rodnom Veľkom Ruskove (dnes Nový Ruskov) žiaden dôstojný pamätník. V roku 2021 MS v Aleji národných dejateľov odhalila jeho prvú bustu na Slovensku v Martine. Ďalšou snahou matičiarov je etablovať dôstojný pamätník aj v jeho rodnej obci.
Cieľom projektu je osadiť bustu aj v Novom Ruskove na východe Slovenska vo väčšom rozmere (viď prílohy).

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
7 000 € 7 000 € 70,00 € 7,00 € 0,0014 €

Žiadosť číslo M182/SK/2022 (M): Schválená

Požadované položky: Platby za odborné služby (KV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com