Metodické školenie pre učiteľov slovenských vzdelávacích centier Austrálie a Nového Zélandu - slovenčina ako druhý jazyk

 

Miesto realizácie

Melbourne, Austrália

Austrália Austrália (12 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 23.9.2022 do 25.9.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

100

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Metodické školenie za účelom pomoci učiteľom pri výučbe slovenčiny ako druhého jazyka v multiúrovňových triedach.

Očakávaný prínos projektu

Zkvalitnenie úrovne výučby slovenčiny pre deti v slovenských vzdelávacích centrách v Austrálii a na
Novom Zélande.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 500 € 2 500 € 225,00 € 45,00 € 0,2083 €

Žiadosť číslo 0084/AU/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0084/AU/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Austrália z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com