Všetko pre detský úsmev II.

 

Miesto realizácie

Békešská Čaba

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 20.10.2022 do 21.10.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

100

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

V posledných rokoch stúpa záujem o slovenskú materskú školu, ktorá je súčasťou slovenskej školy v Békešskej Čabe. V časoch klesajúcej tendencie záujmu o slovenský jazyk, keďže obyvateľstvo používajúce aktívne slovenský jazyk v Maďarsku postupne vymiera, je veľký predpoklad, že staršia generácia nájde pokračovateľov vo svojich vnúčatách. Súčasnosť si vyžaduje moderný prístup k tejto najmladšej generácii a postupné nenásilné a hravé budovanie slovenského povedomia i znalostí slovenského jazyka. Cieľom projektu je poukázať na dobré zvyky v praxi učiteliek slovenských materských škôl Dolnej zeme, odovzdať si pestrú paletu skúseností a inovácií. Skladá sa teda z týchto aktivít: 1. výstava detských prác materských škôl Dolnej zeme – každá zo zúčastnených MŠ na nej predstaví práce detí, 2. prehliadka mesta cestným vláčikom, 3. odborné prednášky a tvorivé dielňe

Očakávaný prínos projektu

Vedomosti a zručnosti získané počas projektu umožnia učiteľkám MŠ Dolnej zeme ľahšie odolávať problémom, s ktorými sa vo svojich regiónoch stretávajú počas jazykovej výučby slovenského jazyka v MŠ. Vďaka spolupráci so Slovenskom sa na Dolnú zem dostanú súčasné trendy uplatňované v rodisku dolnozemských predkov.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2018 - 2022: 2 200 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 200 € 1 200 € 140,00 € 42,00 € 0,0120 €

Žiadosť číslo 0143/HU/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - materiály na tvorivô dielne, vstupenky, vláčik

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0143/HU/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Maďarsko Modernizácia školského areálu slovenskej školy - od 3.4.2022 do 30.10.2022

Maďarsko Prenosné drevené výstavné panely - od 15.9.2022 do 30.11.2022

Maďarsko Čítaj a spoznávaj slovenskú literatúru - od 1.9.2022 do 30.11.2022

Maďarsko Robotika pre každého - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Projektová miestnosť pre edukačných aktivit - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Pohyblivé noty - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Malí záhradkári - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Modernizácia dvora materskej školy - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Tancuj, tancuj, vykrúcaj...."po štvrté" - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Digitálne pieskovisko - Digitalizácia výučby geografie, dejepisu a slovenskej vzdelanosti - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenská rodná dedina III - od 3.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Modernizácia tried - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko “Už sme… / Mi már...:” - Workshop pre poslucháčov univerzít - od 31.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Doplnenie fondu Knižnice a dokumentačného centra SM - od 2.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Nákup digitálnej technológie - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com