Záznam pre budúcnosť

 

Organizátor

Združenie Miestneho Rozvoja Nová Huta

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Miesto realizácie

Obec ?inteu

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 14.2.2022 do 2.4.2022

Oblasť

informácie

Počet účastníkov

6

Počet zasiahnutých

1 048

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Spomienky sú nenahraditeľnou súčasťou v živote človeka a preto pomocou tohto projektu by Združenie Miestneho Rozvoja Nová Huta zaznamenávalo spomienky na Slovákov žijúcich v tejto obci, na tradície, obyčaje a rôzne akcie, ktoré podporujú zachovanie slovenského jazyka. Samozrejme ďalším dôležitým bodom je, že pomocou týchto zaznamenaných digitálnych obrazov, planuje Združenie založiť a rozvíjať aj webovú stránku a takto lákať mládež do zapájania sa do aktivít.

Očakávaný prínos projektu

Stimulovanie mládeže na podieľaní sa na aktivitách obce Nová Huta

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 500 € 0 € 416,67 € 2,39 € -

Žiadosť číslo 0657/RO/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com