Výstava slovenského grafika Milana Berky

 

Miesto realizácie

Arzier-Muids pri Ženeve

Švajčiarsko Švajčiarsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 22.1.2022 do 26.2.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

150

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Výstava slovenských maliarov alebo grafikov pre propagáciu hlavne medzi medzi slovenskými a českými
krajanmi žijúcimi vo Švajčiarsku.

Očakávaný prínos projektu

Šírenie vedomosti o Slovenskom umení, najmä maliarov a grafikov, medzi Slovenskými a Českými krajanmi ale aj medzi inými národnosťami, najmä Švajčiarov a Francúzov.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 300 € 0 € 33,00 € 22,00 € -

Žiadosť číslo 0217/CH/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Reprezentančné náklady (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Švajčiarsko z oblasti Profesionálne organizácie

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com