Výstava slovenského grafika Alexeja Vojtáška

 

Miesto realizácie

Chemin de Palins, 1273 Arzier le Muids pri Ženeve

Švajčiarsko Švajčiarsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 18.6.2023 do 9.7.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

150

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zorganizovanie výstavy slovenského grafika Vojtáška v Slovenskej galérii CENTEURO v Ženeve-Muids

Očakávaný prínos projektu

Propagácia slovenského umenia grafiky.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 640 € 1 500 € 36,40 € 24,27 € 0,0600 €

Žiadosť číslo 0823/CH/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0823/CH/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Švajčiarsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com