Dielne bábkového divadla pre slovenských pedagógov II.

 

Organizátor

Slovenské kultúrne centrum Našice

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

2016

Oblasť

Vzdelávanie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Udržanie slovenského jazyka formou divadla

Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 600 € 0 € 0,00 € 0,00 € -

Žiadosť číslo 0443/HR/2016 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: Žiadosť zamietnutá pre nedostatok finančných prostriedkov.

Požadované položky: platby pre odborné služby (honoráre), cestovne náhrady (ubytovanie, strava, preprava), didaktický materiál (na výrobu bábok)

Schválené položky: Žiadosť zamietnutá, pre nedostatok finančných prostriedkov

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com