Podpora účasti pedagógov z Chorvátska na vzdelávacích podujatiach na Slovensku a Dolnej zemi

 

Organizátor

Slovenské kultúrne centrum Našice

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2019 do 31.12.2019

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

522

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť pedagógom možnosť nadobúdania vedomosti o metódach výučby slov. jazyka a kultúry, a jeho účelom je zvyšovanie odbornej úrovneslovenských pedagógov z Chorvátska účasťou na kurzoch a seminároch.

Očakávaný prínos projektu

Očakávame, že si pedagógovia na týchto vzdelávacích podujatiach zvýšia odbornú úroveň a znalosti z oblasti slovenského jazyka čo sa odzrkadlí na kvalitu práce so žiakmi.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 000 € 1 300 € 100,00 € 3,83 € 0,3525 €

Žiadosť číslo 0626/HR/2019 (R): Podporená

Požadované položky: doprava, ubytovanie, strava, administratívne výdavky

Schválené položky: doprava, ubytovanie, strava, administratívne výdavky

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0626/HR/2019

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com