Doplnok k pánskemu folklornemu kroju

 

Organizátor

RSKS - Rakúsko-slovenský kultúrny spolok

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Miesto realizácie

Rakúsko-slovenský kultúrny spolok, Vieden

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2019 do 31.12.2019

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

5

Počet zasiahnutých

20

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Náš folklorny súbor VINICA nas reprezentuje na rakúskych ako i slovenských podujatiach svojim tancom, spevom a krojom.

Očakávaný prínos projektu

Zapojenie mladých ľudi, prezentácia slovenských piesni, tancov a krojov.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
700 € 450 € 140,00 € 35,00 € 0,0090 €

Žiadosť číslo 0613/AT/2019 (R): Podporená

Požadované položky: 5 párov mužských čižiem pre folklorny súbor

Schválené položky: nákup pánskych čižiem ku slovenskému kroju

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0613/AT/2019

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rakúsko z oblasti Kultúra a umenie

Rakúsko Hatha Joga - od 20.2.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com